Info fra klubben

Nordvest Orienteringsklub - orienteringsløb for alle

Info fra klubben

Søndag den 26. september er der 2. og 3. divisionsmatch i Hjermind Skov. Vi skal gerne have så mange med som muligt. Tilmelding er senest på fredag den 17. september via O-Service. Du må meget gerne tilmelde dig før. Det er også muligt at tilmelde sig ved henvendelse til Jane og Hermann.

Du kan læse mere om løbet her: Indbydelse-Divisionsmatch-Hjermind..docx (live.com)

Den 5. oktober kl. 19.00 afholdes en klubaften i Thy Hallen. Emnet er Condes. Der kommer flere oplysninger om dette senere.

Den 8. januar 2022 afholdes årets klubfest. Det foregår i Nors Hallen. Der bliver o-løb om eftermiddagen og fest om aftenen. Flere oplysninger kommer senere.