Træningsprogram

Nordvest Orienteringsklub - orienteringsløb for alle

Træningsprogram 2024

Lørdag den 1. juni – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: alm. o-løb
Tved Plantage – afmærkning: Kirken (Hanstholmvej)
Banelægger: Lene Thorup & Jens Lautrup
Banelægger-tlf.: 20 22 16 77

Lørdag den 8. juni – kl. 13.00
3. afd. af klubmesterskabet
Bøgsted Rende – afmærkning: Kystvejen (mellem Vangså / Vorupør)
Banelægger: Jane & Hermann Jensen
Tilmelding senest onsdagen før på
tlf.: 29 70 39 86 / email: hpj@post9.tele.dk

Skovtilladelser:
Ansøgningerne om skovtilladelser i Thy Statsskovdistrikt sker via internettet, hvor vi får tilsendt en skovtilladelse til hvert enkelt løb. Skovtilladelserne til ovennævnte løb findes i ”Klubkassen”, og skal kunne forevises mod forlangende.

Til nye løbere:
Der er telefonnumre på banelæggerne, så du nemt kan komme i kontakt med dem, såfremt du har spørgsmål vedr. startsted eller lignende.

Til banelæggerne:
Er du forhindret i at lave det løb, du er sat på til, så bedes du finde en anden at bytte med.

Hjælp træningsudvalget !!

Hjælp med at gøre træningsprogrammet endnu bedre..… har du/I nogle specielle ønsker ??? – kunne I eksempelvis tænke jer:

  • at lave et løb på en bestemt dag
  • i en bestemt skov
  • sammen med??
  • et bestemt tema

Har I ønsker i den retning, så lad mig vide, så jeg kan få  disse med i det kommende træningsprogram. Send enten en mail overgaard@hotmail.com eller sig det til mig i skoven, så skal jeg gøre mit bedste.

Træningsudvalget / Henrik Overgaard