Træningsprogram

Nordvest Orienteringsklub - orienteringsløb for alle

Træningsprogram 2022

Søndag den 2. januar – kl. 13.00
Vintertræningsløb med 8-10 poster i skoven
Vilsbøl Plantage
Afm.: Klitmøllervej
Banelæggere: Jane & Hermann

Lørdag den 8. januar – kl. 14.30
Klubfest / o-løb i Nors By
Mødested: Nors Hallen
Banelæggere: Lone & Ole

Lørdag den 22. januar – kl. 13.00
Vintertræningsløb med 8-10 poster i skoven
Nystrup Plantage
Afm.: Nystrupvej
Banelæggere: Susanne & Torben

Lørdag den 12. februar – kl. 13.00
Vintertræningsløb med 8-10 poster i skoven
Tved Plantage
Afm.: Hanstholmvej
Banelæggere: Lone & Ole

 
Skovtilladelser:
Ansøgningerne om skovtilladelser i Thy Statsskovdistrikt sker via internettet, hvor vi får tilsendt en skovtilladelse til hvert enkelt løb. Skovtilladelserne til ovennævnte løb findes i ”Klubkassen”, og skal kunne forevises mod forlangende.

Til nye løbere:
Der er telefonnumre på banelæggerne, så du nemt kan komme i kontakt med dem, såfremt du har spørgsmål vedr. startsted eller lignende.

Til banelæggerne:
Er du forhindret i at lave det løb, du er sat på til, så bedes du finde en anden at bytte med.

Træningsudvalget

Hjælp træningsudvalget !!

Hjælp med at gøre træningsprogrammet endnu bedre..… har du/I nogle specielle ønsker ??? – kunne I eksempelvis tænke jer:

  • at lave et løb på en bestemt dag
  • i en bestemt skov
  • sammen med??
  • et bestemt tema

Har I ønsker i den retning, så lad mig vide, så jeg kan få  disse med i forårsprogrammet. Send enten en mail overgaard@hotmail.com eller sig det til mig i skoven, så skal jeg gøre mit bedste.

Henrik Overgaard