Diverse nyt på hjemmesiden

Nordvest Orienteringsklub - orienteringsløb for alle

Diverse nyt på hjemmesiden

Du kan nu finde det nyeste nummer af Opfanget på hjemmesiden. Desuden kan du finde referatet fra januar måneds bestyrelsesmøde. Du finder dem ved at søge nedenfor nyhederne (Flere relevante oplysninger).

Onsdag aften afholdt Nordvest OK en klubaften vedr. banelægning. Henrik gav en meget fin præsentation af de krav der stilles til banelægning. Det gav også anledning til mange spørgsmål og supplerende kommentarer fra deltagerne, hvilket alt sammen var med til at gøre det til en rigtig god og lærerig aften. Henning Olesen uddelte nogle eksemplarer af en Banelægger ABC som han har lavet for nogle år siden. Den kan du nu finde i menuen Banelægning.

Tak til Henrik for en god aften. Hvis nogle nu har fået lyst til at prøve banelægning, og være med til at lave baner med en mere rutineret, skal du bare kontakte Henrik – eller sige det til en klubkammerat.